Wyszukiwarka firm, produktów i zleceń, dołącz do naszej społeczności!

 
 
 
 

Polityka prywatności

1. Portal otofirmy.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody.
 

1.1. Poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
- na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu,
- w celu ochrony praw przysługujących portalowi otofirmy.pl.
1.2. W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania portalu.
1.3. Formularze, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze portalu, a łączenie z nimi odbywa się z użyciem szyfrowanego połączenia (SSL).
 

2. Mechanizm cookies.
 

Portal otofirmy.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.

2.1. Portal otofirmy.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.
2.2. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
2.3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Serwis otofirmy.pl może zapisywać na komputerze użytkowników pliki cookie innych firm partnerskich (ciasteczka stron trzecich, tworzone, zarządzane i analizowane przez odrębny podmiot), które służą do poprawnego wyświetlania reklam i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, w szczególności w opisanej poniżej reklamie behawioralnej.

Pliki "cookie" wykorzystywane są przez firmy partnerskie do celów związanych z prezentacją reklam w serwisie otofirmy.pl - w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców. Reklama behawioralna oparta jest na analizie zachowań, ruchu użytkowników (np. aktywności na poszczególnych stronach www – przeglądanie stron i kliknięcia wykonane przez użytkowników), którzy są przypisani do odpowiednich segmentów, zapisanych w plikach "cookie".
 

3. Środki komunikacji elektronicznej.
 

Właściciel portalu otofirmy.pl, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
3.1. Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole te jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy subskrybentów.
3.2. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w publikacjach elektronicznych nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady i wskazówki udostępniane przez portal powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
3.3. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).
 

4. Postanowienia końcowe.
 

4.1 Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4.2 Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.


Regulamin obowiązuje od dnia 03.04.2013 roku.